Dávám už do verze 16.xxx

Do této verze bývají obvykle promítány změny v mzdovém modulu. Nejinak je tomu i letos, protože ČSSZ pozměnila formát XML souboru pro "Přehled o výši pojistného".

Stačí stáhnout novou verzi programu, vytvořit XML soubor a načíst jej na portále České správy sociálního zabezpečení.

Je připraven výstup pro elektronické podání "Přehledu o výši pojistného" pro OSSZ ve formátu XML.

Tento výstup lze zpracovat pomocí volně dostupného programu "Software602 FormFiller", s jehož pomocí můžete přehled odeslat prostřednictvím datové schránky nebo přímo pomocí elektronického podpisu.

Software602 FormFiller si můžete stáhnout na stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na stránkách Software602 v jejich sekci pro stahování.

Dále k tomu budete potřebovat vzor formuláře pro tisk i podání "Přehledu o výši pojistného", který si můžete stáhnout rovněž na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Dříve než zahájíte práci, je nutné provést údržbu dat, aby byly tyto zásadní změny promítnuty i do datových struktur. (Mzdy-Obsluha-údržbA dat)

 

Slevy na děti

Někdo v parlamentu neměl co dělat a vymyslel konstrukt k nezaplacení. Slevy na děti už nejsou konstantní, ale vzestupné pro první 3 děti. Další děti už poskytují slevu na dani (případně bonus) už ve stejné výši jako u třetího dítěte.

Systém LogisTIS na to reaguje sice pozdě, ale přece.

Co potřebujeme udělat, aby byly tyto nové skutečnosti promítnuty do výpočtu mezd? Je nutné si stáhnout verzi vyšší než 14.063, upravit popř. zavést konstanty pro rok 2015, u každého dítěte určit jeho "pořadí" a přepočítat popř. spočítat mzdy zaměstnancům, u kterých je dětí více než dvě.

 

Elektronický formulář "Přehled o výši pojistného"

Dále ČSSZ změnila tiskopis pro podávání "Přehledu o výši pojistného" a má jej umístěn na svých webových stránkách na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015. Nyní stačí u tisku formuláře dovolit vytvoření xml souboru, který stačí načíst do tohoto formuláře a vytisknout nebo odeslat datovou schránkou nebo s certifikovaným elektronickým podpisem.

Více o elektronickém odesílání formulářů se dočtete rovněž na jejich stránkách na adrese http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/zakladni-informace.htm

Mzdy 2014 - zkrácené náhrady zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že došlo ke zkrácení doby výplaty náhrad za první dny nemocenské z 21 dnů na 14 dnů (kupodivu! opět!), je provedena úprava náhrad v systému LogisTIS ještě ve verzi pro rok 2013.

Ovšem s ohledem na skutečnost, že systém LogisTIS je již připraven ve dvou verzích, a to ve staré verzi 16bit (DOS), která běží nejvýše na 32bitoových systémech Windows a ve verzi nové, která již běží i na 64bitových systémech Windows (XP, 7, 8), je nutné si dát pozor, kterou verzi budete stahovat.

Uživatelé staré 16bitové verze si stáhnou poslední verzi programu LogisTIS 13.016 zde.

Terminálová verze systému LogisTIS v 16bitovém provedení (vybraní uživatelé) je k dispozici ke stažení zde.

Uživatelé nové 32bitové verze (nemnozí) si stáhnou poslední verzi programu LogisTIS 13.999 zde.