První verze řeší EET pro pokladní systém (ERMIS) a stvrzenky v hotovosti vystavované na dodací list.

Verze je omezena na standardní úlohu a pro terminálový provoz systému LogisTIS není aktivováno zpracování EET.

U vyskladňování (dodací listy) skladových karet s definovaným podčlenením (podkarty-šarže) byla zavedena možnost udávat pro výrobky datum spotřeby. Tato možnost byla nastavena natvrdo bez ohledu na to, že tato funkce nemusí vyhovovat každému uživateli, protože přidává další bod, ve kterém je nutno, byť i naprázdno, zadat datum spotřeby. Což se může jevit jako zbytečné zdržení.

Proto je od této verze zavedena možnost zrušit tuto funkcionalitu a při vyskladnění prodejem tento údaj nezadávat. Implicitně je nastavena možnost zadávání data spotřeby a kdo tedy o tuto funkcionalitu nemá zájem musí ji "zrušit".

Zrušit funkcionalitu lze  z nabídky "Prodej zboží - obsLuha - Nastavení - nastavení Hodnot" v části "Vystavování dokladů" v položce "Zadávat datum spotřeby na DL u podkaret".

U sestav vyhodnucujících prodej v cizích měnách byl nesprávně vyhodnocován kód měny u pokladních dokladů, kde je tržba uváděna pouze v místní měně.

Objednávky odběratelů jsou standardně vytvářeny pro konkrétní sklad a z toho důvodu je vytvářen dodací list z existující objednávky implicitně na daném skladu.

V této verzi je připravena možnost změnit cílový sklad pro vytvoření dodacího listu z existující objednávky.