Vytisknout

Jak se promítnou nové analytické účty do rozpočtu?

V případě, že byla struktura rozpočtu vytvořena jednorázově ze stávající účetní osnovy, může nastat situace, kdy je z provozních důvodů aktualizována účetní osnova na úrovni analytického členění syntetických účtů. Tuto situaci systém LogisTIS nedokáže řešit „automaticky“, proto má k tomu vytvořené některé nástroje. Níže uvedený postup se snaží tuto situaci řešit pomocí těchto nástrojů.

Sestavení rozpočtu tímto doplňováním není nijak ovlivněno, protože sestavování rozpočtu je provedeno nad řádky rozpočtu, nikoliv na úrovni účtů osnovy (analytik).

Jinak je tomu s plněním rozpočtu, kdy je nutné provést opětovné načtení skutečnosti tak, aby do plnění byly zahrnuty nově přiřazené analytické účty.