V roce 2014 existovaly účty (kupř. 903), které již v roce následujícím byly zrušeny a jejich obsah byl přenesen na účty jiné (kupř. 909). Tato operace se již v minulosti několikrát objevila, nicméně musím na tento fakt reagovat a osvětlit užití systému LogisTIS k zabezpečení kontinuity výkaznictví.

 

 

 

Systém LogisTIS přenáší zůstatky roku minulého do otevíracího dokladu v řadě interních dokladů „00“ s číslem „000001“. Odtud čerpá zůstatky minulého roku do všech výkazů.

 

Aby tedy byl zůstatek účtu 903 v roce 2014 přenesen do zůstatku účtu 909 v „minulém“ období v roce 2015, musí být provedena následující operace přeúčtování zůstatku.

 

V řadě interních dokladů „Z2 – uzavírání účetních knih“ vytvoříte nový doklad, ve kterém bude zůstatek účtu 903 přeúčtován na (neexistující) účet 909, který musíte v roce 2014 vložit do účetní osnovy (jeho pojmenování je v roce 2014 irelevantní).

 

 

 

Poté se uzavře poslední období roku 2014 (č.14) a přenesou se zůstatky do nového roku.

 

Následně se tedy v příloze objeví zůstatek účtu 903 z roku 2014 v řádku účtu 909 přílohy (část podrozvahové účty) ve sloupci „minulé období“.