Je nový rok a s tím bývají spojeny změny v konstantách mzdového modulu systému LogisTIS. V tomto roce 2023 uvedu nové konstanty ještě do stávající verze pro rok 2022.

Otázka samozřejmě se nabízí, jak nové konstanty aktivovat.

Lze je aktivovat dvojím způsobem. Ovšem základní předpoklad je, že máte nainstalovanou verzi pro rok 2022, kterou ovšem bez konfiguračního souboru pro rok 2022 nespustíte.

1. Před přechodem do nového roku ukončíte platnost záznamu stávajících konstant a vložíte nový záznam s platností od 01.2023. Systém vám předloží tabulku s hodnotami konstant, které jsou platné pro rok 2023. Zkontrolujte a uložte. Následně přejdete do nového roku 2023 a můžete počítat výplaty.

2. Pokud jste již do nového roku 2023 přešli, pak je nutné před kroky dle bodu 1. zrušit všechny výplaty, aby se "uvolnila" možnost zasáhnout do záznamu konstant. No, a pak už je vše stejné.

Je nový rok a s tím bývají spojeny změny v odpočtech a slev, které jsou promítnuty do konstant mzdového modulu systému LogisTIS. Otázka samozřejmě se nabízí, jak nové konstanty aktivovat.

Lze je aktivovat dvojím způsobem. Ovšem základní předpoklad je, že máte nainstalovanou verzi pro rok 2022, kterou ovšem bez konfiguračního souboru pro rok 2022 nespustíte.

1. Před přechodem do nového roku ukončíte platnost záznamu stávajících konstant a vložíte nový záznam s platností od 01.2022. Systém vám předloží tabulku s hodnotami konstant, které jsou platné pro rok 2022. Zkontrolujte a uložte. Následně přejdete do nového roku 2022 a můžete počítat výplaty.

2. Pokud jste již do nového roku 2022 přešli, pak je nutné před kroky dle bodu 1. zrušit všechny výplaty, aby se "uvolnila" možnost zasáhnout do záznamu konstant. No, a pak už je vše stejné.

 

Konečně jsem se dočkal a objevila se síla, která zrušila ten nesmysl, který pojmenovali "superhrubá mzda". Takže se opět počítá daň ze skutečné mzdy.

Jsou s tím také spojeny změny v odpočtech a slev, které jsou promítnuty do konstant mzdového modulu systému LogisTIS. Otázka samozřejmě se nabízí, jak nové konstanty aktivovat.

Lze je aktivovat dvojím způsobem. Ovšem základní předpoklad je, že máte nainstalovanou verzi pro rok 2021, kterou ovšem bez konfiguračního souboru pro rok 2021 nespustíte.

1. Před přechodem do nového roku ukončíte platnost záznamu stávajících konstant a vložíte nový záznam s platností od 01.2021. Systém vám předloží tabulku s hodnotami konstant, které jsou platné pro rok 2021. Zkontrolujte a uložte. Následně přejdete do nového roku 2021 a můžete počítat výplaty.

2. Pokud jste již do nového roku 2021 přešli, pak je nutné před kroky dle bodu 1. zrušit všechny výplaty, aby se "uvolnila" možnost zasáhnout do záznamu konstant. No, a pak už je vše stejné.

 

Celou dobu tvrdili všichni kompetentní, že EET už nepůjde zrušit. Prostě nepůjde. Měla nastoupit 3 a 4 vlna a ejhle! Pozastavili nejen nástup těchto vln, ale také provoz stávajících hlášení evidované tržby. No sláva! Takže EET sice nejde zrušit (sic!), ale jde je pozastavit. Dobrá zpráva. Neuběhla ani vesmírná chvilka a EET je pozastaveno až do roku 2023. To znamená, že je zrušena povinnost vyplývající ze zákona o EET.

A protože LogisTIS na takovou eventualitu nebyl připraven (všichni tvrdili, že je to napořád), musím i já reagovat na tak zásadní změny. Ale protože jsem opatrný, nechávám modul EET nadále součástí systému, ale přidal jsem volbu "vypnout-zapnout EET". Vypnutí znamená, že nebudou na finanční správu odesílána hlášení z uskutečněných tržeb v hotovosti atd. Zapnutí znamená naprostý opak. Samozřejmě je stav implicitně nastaven na "zapnutí EET".

A teď v kostce, jak může uživatel EET vypínat a zapínat: v nabídce systému zvolíte "Prodej zboží - obsLuha - Nastavení - nastavení Hodnot" a v tabulce najdete úplně dole nastavení pro EET. Vyberete si volbu "Pozastavit EET" a zvolíte zda "Ano" nebo "Ne".

I když jsem do výpočtu mezd zahrnul snížení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění, neuvědomil jsem si, že výpočet při vystavení potvrzení příjmů probíhá s poslední aktuální hodnotou odvodu a tudíž nezohledňuje změnu v průběhu roku (nikdy to tak nebylo a rok 2019 byl v tomto výjimečný). Takže se samozřejmě výsledné potvrzení lišilo od hodnot z mzdového listu. Musel jsem opravit a vydat novou verzi systému LogisTIS.