Ve výpočtu zrychlených odpisů u 2.odpisové skupiny jsem použil špatný koeficient pro odpisy v dalších letech odpisování.

V této verzi je to opravené.

Přepočítat odpisy u již "spočítaných" není možné. Jediná možnost je přepsat vypočtené hodnoty správnými-ručně spočítanými hodnotami.