On už ten QR kód se pomalu stal standardem pro rychlou přípravu a provedení platby. Tak jsem jej do tištěné faktury doplnil také. Funguje to jenom pro českou měnu a musí být u bankovního účtu, na který se platba má provést, zadán IBAN tohoto účtu.

A aby ten tisk byl k dispozici i mimo tiskárnu, je od této verze připravena faktura v PDF formě a ukládá se do temp adresáře systému LogisTIS.

A to už je jenom krok od okamžiku, kdy bude možno fakturu v PDF odeslat mailem odběrateli.

Celou dobu tvrdili všichni kompetentní, že EET už nepůjde zrušit. Prostě nepůjde. Měla nastoupit 3 a 4 vlna a ejhle! Pozastavili nejen nástup těchto vln, ale také provoz stávajících hlášení evidované tržby. No sláva! Takže EET sice nejde zrušit (sic!), ale jde je pozastavit. Dobrá zpráva. Neuběhla ani vesmírná chvilka a EET je pozastaveno až do roku 2023. To znamená, že je zrušena povinnost vyplývající ze zákona o EET.

A protože LogisTIS na takovou eventualitu nebyl připraven (všichni tvrdili, že je to napořád), musím i já reagovat na tak zásadní změny. Ale protože jsem opatrný, nechávám modul EET nadále součástí systému, ale přidal jsem volbu "vypnout-zapnout EET". Vypnutí znamená, že nebudou na finanční správu odesílána hlášení z uskutečněných tržeb v hotovosti atd. Zapnutí znamená naprostý opak. Samozřejmě je stav implicitně nastaven na "zapnutí EET".

A teď v kostce, jak může uživatel EET vypínat a zapínat: v nabídce systému zvolíte "Prodej zboží - obsLuha - Nastavení - nastavení Hodnot" a v tabulce najdete úplně dole nastavení pro EET. Vyberete si volbu "Pozastavit EET" a zvolíte zda "Ano" nebo "Ne".

Standardně se při prodeji v restauraci používá aktuální ceník, který obsahuje všechny ceny nápojů a jídel podávaných v restauraci. Toto je standardní situace. Ovšem mohou existovat případy, kdy pro určitá zboží v určitých situacích má být použita upravená cena. Co s tím, když číšník nemá kompetenci stanovovat cenu při prodeji? Používá předepsaný ceník a nesmí se od něj odchýlit jakýmkoliv směrem.

Tak jsem "vymyslel" individuální ceník pro daný stůl a podle tohoto ceníku se odnáší nápoje či jídla k danému stolu a za takto definované ceny se prodává.

Samozřejmě není nutné vytvářet celý nový ceník. Protože určitě se upravené ceny netýkají veškerého sortimentu, ale jenom určitého výseku, který je k danému stolu dodáván s jinými cenami. Takže stačí vytvořit ceník s podřízeným ceníkem a do něj uvést ty ceny, které jsou odlišné od standardního ceníku. Pokud v něm systém položku nenajde, sáhne si do "podřízeného" ceníku pro standardní cenu.

Elektronická evidence tržeb v podstatě ze všech "koutů" programu a navazujíích na sebe. Hlavně úpravy hlášení EET při úhradách faktur v hotovosti v různé výši a promítnutí DPH z uhrazované faktury do hlášení EET.

Registrovat úhradu faktury v hotovosti lze na několika místech.
Prvním místem je vlastní vystavení a tisk faktury. Pokud chcete informaci o registraci tržby v hotovosti v okamžiku vystavení faktury, pak je nutno nastavit tuto vlastnost v "Nastavení hodnot" prodejního systému (úplně dole v seznamu) a následně zvolit úhradu "hotově" a povolit před tiskem faktury odeslání hlášení EET. Informace o nahlášené tržbě je tištěna na faktuře.
Druhým místem je pokladna, kde se faktura uhrazuje mimo místo vystavení. V takovém případě systém si pro hodnoty z faktury sáhne do knih pohledávek, kde očekává registrovanou fakturu. Pokud faktura nebyla dosud do knihy pohledávek přenesena, systém na to upozorní a pro data si sáhne do knihy vydaných faktur a získaná data odešle do EET. Informace o nahlášené tržbě je tištěna na příjmovém pokladním dokladu. Není-li faktura ani zde, informuje o této skutečnosti a tržbu nikam neodesílá. Nemá jak a s čím.

Z dat prodejů na zařízení "Markeeta" jsou promítnuta do dodacích listů. Excelovský formát z portálu Markeeety přenesen v podobě denních prodejů do jednotlivých DL dnů v měsíci.