Celou dobu tvrdili všichni kompetentní, že EET už nepůjde zrušit. Prostě nepůjde. Měla nastoupit 3 a 4 vlna a ejhle! Pozastavili nejen nástup těchto vln, ale také provoz stávajících hlášení evidované tržby. No sláva! Takže EET sice nejde zrušit (sic!), ale jde je pozastavit. Dobrá zpráva. Neuběhla ani vesmírná chvilka a EET je pozastaveno až do roku 2023. To znamená, že je zrušena povinnost vyplývající ze zákona o EET.

A protože LogisTIS na takovou eventualitu nebyl připraven (všichni tvrdili, že je to napořád), musím i já reagovat na tak zásadní změny. Ale protože jsem opatrný, nechávám modul EET nadále součástí systému, ale přidal jsem volbu "vypnout-zapnout EET". Vypnutí znamená, že nebudou na finanční správu odesílána hlášení z uskutečněných tržeb v hotovosti atd. Zapnutí znamená naprostý opak. Samozřejmě je stav implicitně nastaven na "zapnutí EET".

A teď v kostce, jak může uživatel EET vypínat a zapínat: v nabídce systému zvolíte "Prodej zboží - obsLuha - Nastavení - nastavení Hodnot" a v tabulce najdete úplně dole nastavení pro EET. Vyberete si volbu "Pozastavit EET" a zvolíte zda "Ano" nebo "Ne".

Elektronická evidence tržeb v podstatě ze všech "koutů" programu a navazujíích na sebe. Hlavně úpravy hlášení EET při úhradách faktur v hotovosti v různé výši a promítnutí DPH z uhrazované faktury do hlášení EET.

Registrovat úhradu faktury v hotovosti lze na několika místech.
Prvním místem je vlastní vystavení a tisk faktury. Pokud chcete informaci o registraci tržby v hotovosti v okamžiku vystavení faktury, pak je nutno nastavit tuto vlastnost v "Nastavení hodnot" prodejního systému (úplně dole v seznamu) a následně zvolit úhradu "hotově" a povolit před tiskem faktury odeslání hlášení EET. Informace o nahlášené tržbě je tištěna na faktuře.
Druhým místem je pokladna, kde se faktura uhrazuje mimo místo vystavení. V takovém případě systém si pro hodnoty z faktury sáhne do knih pohledávek, kde očekává registrovanou fakturu. Pokud faktura nebyla dosud do knihy pohledávek přenesena, systém na to upozorní a pro data si sáhne do knihy vydaných faktur a získaná data odešle do EET. Informace o nahlášené tržbě je tištěna na příjmovém pokladním dokladu. Není-li faktura ani zde, informuje o této skutečnosti a tržbu nikam neodesílá. Nemá jak a s čím.

Z dat prodejů na zařízení "Markeeta" jsou promítnuta do dodacích listů. Excelovský formát z portálu Markeeety přenesen v podobě denních prodejů do jednotlivých DL dnů v měsíci.

Standardně se při prodeji v restauraci používá aktuální ceník, který obsahuje všechny ceny nápojů a jídel podávaných v restauraci. Toto je standardní situace. Ovšem mohou existovat případy, kdy pro určitá zboží v určitých situacích má být použita upravená cena. Co s tím, když číšník nemá kompetenci stanovovat cenu při prodeji? Používá předepsaný ceník a nesmí se od něj odchýlit jakýmkoliv směrem.

Tak jsem "vymyslel" individuální ceník pro daný stůl a podle tohoto ceníku se odnáší nápoje či jídla k danému stolu a za takto definované ceny se prodává.

Samozřejmě není nutné vytvářet celý nový ceník. Protože určitě se upravené ceny netýkají veškerého sortimentu, ale jenom určitého výseku, který je k danému stolu dodáván s jinými cenami. Takže stačí vytvořit ceník s podřízeným ceníkem a do něj uvést ty ceny, které jsou odlišné od standardního ceníku. Pokud v něm systém položku nenajde, sáhne si do "podřízeného" ceníku pro standardní cenu.

Skoro nikdo je nepoužívá, takže mi uniklo, že FIK (identifikace nahlášené tržby systémem EET) se na zúžených stvrzenkách 68 znaků nezobrazuje.

Tak teď už ano.