Je nový rok a s tím bývají spojeny změny v konstantách mzdového modulu systému LogisTIS. V tomto roce 2023 uvedu nové konstanty ještě do stávající verze pro rok 2022.

Otázka samozřejmě se nabízí, jak nové konstanty aktivovat.

Lze je aktivovat dvojím způsobem. Ovšem základní předpoklad je, že máte nainstalovanou verzi pro rok 2022, kterou ovšem bez konfiguračního souboru pro rok 2022 nespustíte.

1. Před přechodem do nového roku ukončíte platnost záznamu stávajících konstant a vložíte nový záznam s platností od 01.2023. Systém vám předloží tabulku s hodnotami konstant, které jsou platné pro rok 2023. Zkontrolujte a uložte. Následně přejdete do nového roku 2023 a můžete počítat výplaty.

2. Pokud jste již do nového roku 2023 přešli, pak je nutné před kroky dle bodu 1. zrušit všechny výplaty, aby se "uvolnila" možnost zasáhnout do záznamu konstant. No, a pak už je vše stejné.