Vedle vytvoření struktury rozpočtu z účetní osnovy (syntetické účty nákladové a výnosové) je vytvořena sestava plnění rozpočtu načtením skutečnosti z hlavní knihy.

Volbou celé organizace, či jednotlivých středise a činností můžete sledovat plnění rozpočtu po jednotlivých měsících.

 

Tvorba struktury rozpočtu se může jevit někdy jako zbytečně pracná. Proto jsem vybavil modul ROZPOČET novou funkcionalitou automatického vytvoření struktury z účetní osnovy.

Pouze v případě, že je struktura daného roku prázdná je možno požádat o vygenerování "jednoduché" struktury, která se skládá ze dvou celků - náklady a výnosy. A závěrečný řádek hospodářského výsledku.

Do struktury nákladů jsou zapsány všechny syntetické účty třídy 5 účetní osnovy a jejich obsahem jsou jednotlivé analytiky.

Do struktury výnosů jsou zapsány všechny syntetické účty třídy 6 účetní osnovy a jejich obsahem jsou jedntolivé analytiky.

Poté lze klasicky naplňovat obsah tohoto rozpočtu a sledovat plnění načtením hodnot skutečnosti.

Ve výpočtu zrychlených odpisů u 2.odpisové skupiny jsem použil špatný koeficient pro odpisy v dalších letech odpisování.

V této verzi je to opravené.

Přepočítat odpisy u již "spočítaných" není možné. Jediná možnost je přepsat vypočtené hodnoty správnými-ručně spočítanými hodnotami.

Do této verze bylo možno na jedné stanici-počítači spustit toliko jednu instanci systému LogisTIS.

Klienti jsou ti, kteří občas určují směr, kterým se systém udá. A tak se stalo, že jsem byl donucen se zamyslet nad tím, jak spustit druhou a další instanci, aby mohl jeden pracovat s bankovním výpisem a současně se mohl podívat do knihy závazků, či pohledávek.

 

A tak se zrodila klávesová zkratka Ctrl-N.

Kdekoliv to budete potřebovat, stisknete klávesovou zkratku Ctrl-N a objeví se nové okno systému LogisTIS, ve kterém můžete pracovat souběžně s "hlavním" oknem (ovšem s tím, že za chvíli nebudete vědět, které je to "hlavní" a ostatně to na nic nebudete potřebovat).

Pracujete "konkurentně", což znamená, že máte-li v jedno okně otevřenou nějakou knihu pro práci, v druhém okně ji otevřete už jenom "pro prohlížení".

Tak si užijte více oken a snad se v tom zmatku neztratíte.

Kdysi dávno jsem vyřadil z přílohy část D.1 - D.8, protože se to škol zbla netýkalo. Něco o dojnicích, lesních porostech a tak. Takže jsem to po dohodě vyhodil a netiskl ani do xml neposílal.

Nio, ale člověk míní a panbuch měni. Město Český Těšín chce tyto údaje v tisku mít, protože "všichni to tam mají, tak i ZŠ a MŠ Komenského", že ano. Že budou údaje prázdné nevadí.

Tak jsem ten tisk obnovil i do xml souborů to posílám.

 

No a mimo toho jsem opravil nějaké "drobné" chybičky a čekám na další reakce, abychom výkazy odeslali včas a v pořádku.