Ve výpočtu zrychlených odpisů u 2.odpisové skupiny jsem použil špatný koeficient pro odpisy v dalších letech odpisování.

V této verzi je to opravené.

Přepočítat odpisy u již "spočítaných" není možné. Jediná možnost je přepsat vypočtené hodnoty správnými-ručně spočítanými hodnotami.

Do této verze bylo možno na jedné stanici-počítači spustit toliko jednu instanci systému LogisTIS.

Klienti jsou ti, kteří občas určují směr, kterým se systém udá. A tak se stalo, že jsem byl donucen se zamyslet nad tím, jak spustit druhou a další instanci, aby mohl jeden pracovat s bankovním výpisem a současně se mohl podívat do knihy závazků, či pohledávek.

 

A tak se zrodila klávesová zkratka Ctrl-N.

Kdekoliv to budete potřebovat, stisknete klávesovou zkratku Ctrl-N a objeví se nové okno systému LogisTIS, ve kterém můžete pracovat souběžně s "hlavním" oknem (ovšem s tím, že za chvíli nebudete vědět, které je to "hlavní" a ostatně to na nic nebudete potřebovat).

Pracujete "konkurentně", což znamená, že máte-li v jedno okně otevřenou nějakou knihu pro práci, v druhém okně ji otevřete už jenom "pro prohlížení".

Tak si užijte více oken a snad se v tom zmatku neztratíte.

Kdysi dávno jsem vyřadil z přílohy část D.1 - D.8, protože se to škol zbla netýkalo. Něco o dojnicích, lesních porostech a tak. Takže jsem to po dohodě vyhodil a netiskl ani do xml neposílal.

Nio, ale člověk míní a panbuch měni. Město Český Těšín chce tyto údaje v tisku mít, protože "všichni to tam mají, tak i ZŠ a MŠ Komenského", že ano. Že budou údaje prázdné nevadí.

Tak jsem ten tisk obnovil i do xml souborů to posílám.

 

No a mimo toho jsem opravil nějaké "drobné" chybičky a čekám na další reakce, abychom výkazy odeslali včas a v pořádku.

 

Dříve než zahájíte práci, je nutné provést údržbu dat, aby byly tyto zásadní změny promítnuty i do datových struktur. (Mzdy-Obsluha-údržbA dat)

 

Slevy na děti

Někdo v parlamentu neměl co dělat a vymyslel konstrukt k nezaplacení. Slevy na děti už nejsou konstantní, ale vzestupné pro první 3 děti. Další děti už poskytují slevu na dani (případně bonus) už ve stejné výši jako u třetího dítěte.

Systém LogisTIS na to reaguje sice pozdě, ale přece.

Co potřebujeme udělat, aby byly tyto nové skutečnosti promítnuty do výpočtu mezd? Je nutné si stáhnout verzi vyšší než 14.063, upravit popř. zavést konstanty pro rok 2015, u každého dítěte určit jeho "pořadí" a přepočítat popř. spočítat mzdy zaměstnancům, u kterých je dětí více než dvě.

 

Elektronický formulář "Přehled o výši pojistného"

Dále ČSSZ změnila tiskopis pro podávání "Přehledu o výši pojistného" a má jej umístěn na svých webových stránkách na adrese https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015. Nyní stačí u tisku formuláře dovolit vytvoření xml souboru, který stačí načíst do tohoto formuláře a vytisknout nebo odeslat datovou schránkou nebo s certifikovaným elektronickým podpisem.

Více o elektronickém odesílání formulářů se dočtete rovněž na jejich stránkách na adrese http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/zakladni-informace.htm

V této verzi je zohledněna třetí sazba DPH pouze v účetním modulu (evidence aj.).

Je nutné opravit v soupise sazeb DPH sazby od 1.1.2015 a zadat hodnotu třetí sazby. Následně je nutné vytvořit v konstrukci DPH nové záznamy pro vstupní i výstupní stranu tak, aby se do hlášení DPH daná sazba dostala.