Jak se promítnou nové analytické účty do rozpočtu?

V případě, že byla struktura rozpočtu vytvořena jednorázově ze stávající účetní osnovy, může nastat situace, kdy je z provozních důvodů aktualizována účetní osnova na úrovni analytického členění syntetických účtů. Tuto situaci systém LogisTIS nedokáže řešit „automaticky“, proto má k tomu vytvořené některé nástroje. Níže uvedený postup se snaží tuto situaci řešit pomocí těchto nástrojů.

  • 1. Zjištění nezařazených účtů

    Nad strukturou rozpočtu (finační účeTnictví-Rozpočet-Struktura rozpočtu) klávesou „K“ (F10 – K-kontrola účtů) otevřeme výběr skupiny účtů, u kterých chceme zjistit nezařazené SU/AU (obvykle jsou nejzajímavější „výsledkový nákladový“ a „výsledkový výnosový“). Prázdná tisková sestava signalizuje, že všechny účty jsou do rozpočtu zařazeny. Jinak musíme nezařazené účty (SU/AU) přiřadit k jednotlivým řádkům rozpočtu.

  • 2. Přiřazení nezařazených SU/AU k řádku rozpočtu

    Máme-li v přehledu nezařazených účtů konkrétní účet, najedeme na řádek struktury rozpočtu, ke kterému jej chceme přiřadit – musí to být samozřejmě „hodnotový“ řádek s označením „H“ v pravém sloupci. (u automaticky vytvořené struktury z účetní osnovy to bude vždy řádek s označením shodného syntetického účtu) Klávesou „U“ (F10 – U-účty osnovy) zobrazíte tabulku účtů, které jsou na tento řádek rozpočtu navázány. Do této tabulky vložíte požadovanou analytiku standardně, jako do každého seznamu systému LogisTIS, klávesou „Ins-Insert“. Nejobvyklejší způsob bude přičtením „+“ a zůstatkovou hodnotou „Z“ a zadáte požadovanou analytiku, popřípadě ji vyhledáte pomocí klávesy F2.

Sestavení rozpočtu tímto doplňováním není nijak ovlivněno, protože sestavování rozpočtu je provedeno nad řádky rozpočtu, nikoliv na úrovni účtů osnovy (analytik).

Jinak je tomu s plněním rozpočtu, kdy je nutné provést opětovné načtení skutečnosti tak, aby do plnění byly zahrnuty nově přiřazené analytické účty.