Moje poznámky k účtování na účtu 403 - transfery

Účet 403 by měl ve svých analytikách reflektovat několik stavů:

 1. stav jednotlivých transferů v každém konkrétním okamžiku
 2. zvýšení transferů v jednotlivých obdobích
 3. snížení transferů v jednotlivých obdobích

Zkusím vykreslit situaci tak, aby stav jednotlivých analytických účtů a tzv. spojovacího analytického účtu vyjadřoval daný stav jak na začátku tak i na konci období.

 

Pro každý transfer-titul je nutné mít samostatnou analytiku.
Současně je nutné mít analytiku pro titul zvýšení transferů a analytiku pro snížení tranferů a spojovací účet pro saldo transferů.
Spojovací účet pro transfery vykazuje celkové saldo zvýšení-snížení v daném roce.

 • Transfer 1 AU 001 - bez označení
 • Transfer 2 AU 002 - bez označení
 • zvýšení transferů AU 997 - označeno C01
 • snížení transferů AU 998 - označeno C02
 • spojovací účet transferů AU 999 - bez označení
Účtování v běžném roce:
 1. přidělení kvóty
   transferu 1 - 403.001/xxx.xxx, současně shodnou částkou 403.997/403.999
   transferu 2 - 403.002/xxx.xxx, současně shodnou částkou 403.997/403.999

  kdykoliv v běžném období se příděl do transferu účtuje shodně
 2. čerpání z transferu
   transfer 1 - xxx.xxx/403.001, současně shodnou částkou 403.999/403.998
   transfer 2 - xxx.xxx/403.002, současně shodnou částkou 403.999/403.998
 3. účtování při přechodu roku
  ponechá se bez ovlivnění tak, jak byly vykázány zůstatky na konci roku a převedou se do roku následujícího (doklad otevření HK)
  do počátečního období se pořídí nový interní doklad, ve kterém se přeúčtují zůstatky zvýšení a snížení proti účtu spojovacímu
  403.999/403.997 - zůstatek účtu 403.997
  403.998/403.999 - zůstatek účtu 403.998
  Po této transakci musí AU 997, 998 a 999 vykazovat nulový zůstatek a jsou připraveny pro transakce běžného období.

 

poznámka na konec: daný způsob reflektuje i situaci, kdy je ve sledovaném období stav transferu navýšen a zároveň se z něj čerpalo, tj. jak jeho zvýšení, tak i snížení bude do výkazu promítnuto. Nikoliv jenom prosté saldo těchto transakcí.