Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.