Schvalování účetní závěrky - školy a školky

14.2.2014 11:42 - stáhněte si znovu poslední verzi systému LogisTIS. Byla provedena úprava XML souboru.

 

Povinnost odeslat výsledek schvalování účetní závěrky prostřednictvím Integrovaného informačního systému Státní pokladny je možno splnit pomocí systému LogisTIS v poslední verzi roku 2013.

 

Stáhněte si poslední aktualizaci systému LogisTIS a postupujte dle následujícího návodu a upozornění.

  • K vytváření XML souboru se dostanete standardně v procesu tvorby výkazu. Úloha se dotáže, zda chcete vytvořit schvalovací soubor, nebo pokračovat v tvorbě účetní závěrky.
  • Pozor na všechny údaje o datech. Datum, ke kterému se schvalování účetní závěrky vztahuje. Datum, kdy bylo rozhodnuto o schválení-neschválení.
  • Tři pole pro "jména" představují bližší identifikaci dokumentu, kterým bylo o účetní závěrce rozhodnuto. Nejméně jedno pole ze tří musí být vyplněno relevantní informací.
  • Vyjádření účetní jednotky k rozhodnutí o účetní závěrce je možno vložit do volného textu. Tento text může zůstat prázdný, pokud nemáte žádný komentář k Schvalování účetní závěrky.

Vytvořený XML soubor stačí už jenom zašifrovat a standardně odeslat.