Moje poznámky k účtování na účtu 403 - transfery

Účet 403 by měl ve svých analytikách reflektovat několik stavů:

  1. stav jednotlivých transferů v každém konkrétním okamžiku
  2. zvýšení transferů v jednotlivých obdobích
  3. snížení transferů v jednotlivých obdobích

Zkusím vykreslit situaci tak, aby stav jednotlivých analytických účtů a tzv. spojovacího analytického účtu vyjadřoval daný stav jak na začátku tak i na konci období.

Byla provedena razantní změna ve výkazech rozvahy a přílohy. V příloze přibyly celky, které se ale nijak škola školek nedotýkají, takže do výstupu nebyly zařazeny.

11.4.2014 - po první testu byla provedena úprava systému do verze 13.020. Byly odhaleny chyby ve struktuře přílohy.


11.4.2014 - a hned nato "drobná" chybička. Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest. Takže příště spěchat pomaleji. Oprava jedné chyby, chuť vylepšit stávající způsobilo chybičku v součtech podrozvahových účtů v příloze. Spraveno ve verzi 13.021

 

Stáhněte si poslední verzi 13.025