Jak nadefinovat strukturu kontrolního hlášení.

V nabídce finanční „učeTnictví-Dph-kontrolní Hlášení-Konstrukce kontrolního hlášení“ se napojují bloky kontrolního hlášení (A.1-A.4, B1.-B.2) na konstrukci DPH. Položky konstrukce DPH, které se neúčastní kontrolního hlášení, je vhodné pro příští identifikaci označit „NENI“. Důležité je si uvědomit, že některé záznamy (PPD, dovoz EU) se objevují ve dvou položkách konstrukce DPH a proto je dobré zvážit, která z těch dvou položek spadá do kontrolního hlášení.

Následně spustíme sestavení kontrolního hlášení a můžeme zkontrolovat jednotlivé bloky kontrolního hlášení. Rychlá tištěná sestava je prozatím pouze orientační. Systém do bloku A.5 a B.3 umísťuje všechny záznamy, které mají celkovou částku menší než 10.000 (zjednodušené doklady) a také záznamy odběratelů, kteří nemají zadané DIČ – identifikace neplátce. Mezi bloky střídám klávesou J (pod F10 najdete všechny funkce. U bloku A.1 a B.1 je nutno zadat ke každému záznamu identifikaci přenesené daňové povinnosti klávesou P.

Již hotové sestavení KH lze upravovat tak, že sporné, či jinak nesprávně identifikované záznamy můžeme ručně přemístit do jiného bloku klávesou Z a výběrem bloku,do kterého jej chceme přemístit.

Nejsme-li si provedenými změnami jisti, nebo chceme začít od začátku, postačí zrušit označení záznamů do bloků kontrolního hlášení a spustit sestavení znovu.