Je připraven výstup pro elektronické podání "Přehledu o výši pojistného" pro OSSZ ve formátu XML.

Tento výstup lze zpracovat pomocí volně dostupného programu "Software602 FormFiller", s jehož pomocí můžete přehled odeslat prostřednictvím datové schránky nebo přímo pomocí elektronického podpisu.

Software602 FormFiller si můžete stáhnout na stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na stránkách Software602 v jejich sekci pro stahování.

Dále k tomu budete potřebovat vzor formuláře pro tisk i podání "Přehledu o výši pojistného", který si můžete stáhnout rovněž na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Mzdy 2014 - zkrácené náhrady zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že došlo ke zkrácení doby výplaty náhrad za první dny nemocenské z 21 dnů na 14 dnů (kupodivu! opět!), je provedena úprava náhrad v systému LogisTIS ještě ve verzi pro rok 2013.

Ovšem s ohledem na skutečnost, že systém LogisTIS je již připraven ve dvou verzích, a to ve staré verzi 16bit (DOS), která běží nejvýše na 32bitoových systémech Windows a ve verzi nové, která již běží i na 64bitových systémech Windows (XP, 7, 8), je nutné si dát pozor, kterou verzi budete stahovat.

Uživatelé staré 16bitové verze si stáhnou poslední verzi programu LogisTIS 13.016 zde.

Terminálová verze systému LogisTIS v 16bitovém provedení (vybraní uživatelé) je k dispozici ke stažení zde.

Uživatelé nové 32bitové verze (nemnozí) si stáhnou poslední verzi programu LogisTIS 13.999 zde.