Ve verzi 16.003 je k dispozici první varianta řešní kontrolního hlášení.

Stručný popis nastavení systému LogisTIS si můžete přečíst zde.