Verze otestována.

Jediný problém se u klientů vyskytl, pokud nezohlednili změny v účtové osnově, což způsobilo, že výkazy vykazovaly rozdílné výsledky.

Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.