Rozvaha v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

Denní přehled hlášených tržeb (EET) a zohlednění standardních sestav právě kvůli EET.