U vyskladňování (dodací listy) skladových karet s definovaným podčlenením (podkarty-šarže) byla zavedena možnost udávat pro výrobky datum spotřeby. Tato možnost byla nastavena natvrdo bez ohledu na to, že tato funkce nemusí vyhovovat každému uživateli, protože přidává další bod, ve kterém je nutno, byť i naprázdno, zadat datum spotřeby. Což se může jevit jako zbytečné zdržení.

Proto je od této verze zavedena možnost zrušit tuto funkcionalitu a při vyskladnění prodejem tento údaj nezadávat. Implicitně je nastavena možnost zadávání data spotřeby a kdo tedy o tuto funkcionalitu nemá zájem musí ji "zrušit".

Zrušit funkcionalitu lze  z nabídky "Prodej zboží - obsLuha - Nastavení - nastavení Hodnot" v části "Vystavování dokladů" v položce "Zadávat datum spotřeby na DL u podkaret".

Vedle vytvoření struktury rozpočtu z účetní osnovy (syntetické účty nákladové a výnosové) je vytvořena sestava plnění rozpočtu načtením skutečnosti z hlavní knihy.

Volbou celé organizace, či jednotlivých středise a činností můžete sledovat plnění rozpočtu po jednotlivých měsících.

 

Tvorba struktury rozpočtu se může jevit někdy jako zbytečně pracná. Proto jsem vybavil modul ROZPOČET novou funkcionalitou automatického vytvoření struktury z účetní osnovy.

Pouze v případě, že je struktura daného roku prázdná je možno požádat o vygenerování "jednoduché" struktury, která se skládá ze dvou celků - náklady a výnosy. A závěrečný řádek hospodářského výsledku.

Do struktury nákladů jsou zapsány všechny syntetické účty třídy 5 účetní osnovy a jejich obsahem jsou jednotlivé analytiky.

Do struktury výnosů jsou zapsány všechny syntetické účty třídy 6 účetní osnovy a jejich obsahem jsou jedntolivé analytiky.

Poté lze klasicky naplňovat obsah tohoto rozpočtu a sledovat plnění načtením hodnot skutečnosti.

Ve výpočtu zrychlených odpisů u 2.odpisové skupiny jsem použil špatný koeficient pro odpisy v dalších letech odpisování.

V této verzi je to opravené.

Přepočítat odpisy u již "spočítaných" není možné. Jediná možnost je přepsat vypočtené hodnoty správnými-ručně spočítanými hodnotami.

Do této verze bylo možno na jedné stanici-počítači spustit toliko jednu instanci systému LogisTIS.

Klienti jsou ti, kteří občas určují směr, kterým se systém udá. A tak se stalo, že jsem byl donucen se zamyslet nad tím, jak spustit druhou a další instanci, aby mohl jeden pracovat s bankovním výpisem a současně se mohl podívat do knihy závazků, či pohledávek.

 

A tak se zrodila klávesová zkratka Ctrl-N.

Kdekoliv to budete potřebovat, stisknete klávesovou zkratku Ctrl-N a objeví se nové okno systému LogisTIS, ve kterém můžete pracovat souběžně s "hlavním" oknem (ovšem s tím, že za chvíli nebudete vědět, které je to "hlavní" a ostatně to na nic nebudete potřebovat).

Pracujete "konkurentně", což znamená, že máte-li v jedno okně otevřenou nějakou knihu pro práci, v druhém okně ji otevřete už jenom "pro prohlížení".

Tak si užijte více oken a snad se v tom zmatku neztratíte.